Svrchovaný vládce nad dočasnou mlhou

Zajisté se najdou i odpůrci, ovšem na druhou stranu se mnoho z nás společně shodne na názoru, že existují jevy a věci, které nelze logicky vysvětlit, jejichž významy nelze redukovat jen na ty vědomé a záměrné. Z čehož plyne, že by bylo mylné pomýšlet na fotografie jako na reálie či fakta, která bezpodmínečně obstojí v dialektice tvrzení a námitky, stejně tak jako by bylo mylné nahlížet fotografické obrazy jako čirou fikci.

Navíc úplné a dokonalé pochopení není možné ani žádoucí.

Snad tedy vědomí nestálosti běžné skutečnosti a dočasnosti významů, je tím prvním a nejzásadnějším předpokladem k tomu, abychom mohli zaujmou místo svrchovaného vládce nad dočasnou mlhou.