Bez ohlédnutí a bez lítosti / Without looking back and without compassion

2014
fotografická série
series of photographs