Tisková zpráva

6. 8. – 28. 8. 2008
rituály / umenimamrad.cz

Projekt Tramvaj je dílem shody okolností. Na počátku… na počátku byla pražská galerie Artwall, která několik posledních let představovala jeden z mála programů kontinuálně zaměřených na prezentaci umění ve veřejném prostoru. Druhým počátkem bylo rozhodnutí Dopravního podniku města Brna a. s. vyčlenit jednu z tramvají k prezentaci široké škály projektů, od těch ocitajících se na pomyslných hranicích umění až k sociální reklamě. Třetím impulzem je výstava Markéty Kinterové v brněnské Galerii mladých BKC, která bude zahájena ve stejný den jako Artram.

Tyto tři počátky nemusely dospět k jednomu vyprávění, pokud by nebyl po vandalském ukončení kontroverzního projektu skupiny Guma Guar (snad pouze dočasně) paralyzován celý provoz galerie Artwall. Projekt Artram vznikl spojením dvou výstav (Markéty Kinterové a Silvie Milkové), které by měly být v nyní pozastaveném programu Artwall představeny během podzimu. Galerie mladých, která Tramvaj iniciovala, tak chtě nechtě vstupuje do souvislostí vymezených předchozími i probíhajícími událostmi, jež se jí sice na jednu stranu nijak bezprostředně nedotýkají, na stranu druhou však znepokojují snad každého, kdo se zajímá o dění na české scéně současného výtvarného umění a jeho provozu.

Přes tyto neopomenutelné souvislosti je Tram autonomní výstavou určenou pro konkrétní místo. Má oslovit především tisíce cestujících, kteří v MHD tráví denně desítky minut. Reklamy, které v tramvajích vyplňují nemalý prostor, se staly přirozenou součástí zkušenosti cestování veřejnou dopravou. Tram, jako všechno umění ve veřejném prostoru, riskuje, že zaujme-li místo vyčleněné reklamám, nemusí být jako umění vůbec rozpoznán. Rozhodně však usiluje o narušení stereotypu spojeného s rutinním úkonem cesty z bodu A do bodu B. Každý z projektů usiluje o jiný způsob komunikace, obě se však nechaly inspirovat vizuálním stylem reklamních sdělení, ať už jim dominuje spíše holý text nebo kombinace textu a obrazu. Tyto mimikry brání tomu, aby zmíněné narušení stereotypu probíhalo bylo vnímáno jako příliš agresivní. Tram jde spíše cestou nenápadné intervence oslovující své adresáty individuálně a snad o to účinněji.