ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ A ZA ZRCADLEM / ALICE IN WONDERLAND AND BEHIND THE MIRROR

2003
fotografická série
series of 41 photographs

„Je konečně třeba, aby bylo jasné, že nám nepřísluší být dodavateli reality, nýbrž vynalézat náznaky poukazující na myslitelné, jež nemůže být prezentováno.“ (Lyotard)

41 fotografií inspirovaných stejnojmennou knihou Lewise Carrolla. Fotografie byly prezentovány v knižní podobě jako ekvivalent Carrolova příběhu, vybrané fotografie tvoří volný výstavní soubor.

41 photographs inspired by the book of the same title from Lewis Carroll. The photographs were presented in book form which was, in a certain way, a visual equivalent of the Carroll’s story. A selection of the photographs was exposed as a free exhibition series.