Atribuce a datování / Attribution and Dating

2008
neuzavřená sbírka

Umění uchovává věčnost tím, že se snaží o zachycení okamžiku. Je to jako přechod z konečného do nekonečna, ale stejně tak z teritoria k deteritorializaci. Časovost umění spočívá v jeho nečasovosti. Je mostem, který spojuje to, co je zde a nyní, s tím, co je nikde a nikdy. Kdyby byl člověk jen tím zde a nyní, zbyl by mu jen mechanismus vývoje, rozplývajícího se v entropické smrti.

Collection

Since 2008 the series entitled Attribution and Dating has been an increasingly growing collection of photographic interpretations of the works of Czech and global painters from the 20th century. It concerns works with strange fates whose existence is shrouded in a big secret or is otherwise full of contradiction.