Coming Soon

2010
fotografická série

…..Na to, co bude následovat nelze zajisté bezvýhradně aplikovat zákony kauzality a tím pádem predikovat budoucnost. Představa, co bude následovat, je konstrukce, kterou si každý vytváří vždy sám.