The Following Story Is Based on Actual Events

2007
instalace / video projekce, gauč, lampa, fotografie, disco koule
installation / video projection, sofa, lamp, prints, disco ball/

V atmosféře podivných interiérů působících jako kulisy a na základě zavádějících indicií lze jen těžko uhodnout, do jaké míry nahlížíme do soukromí konkrétní osoby nebo jsme jen diváky zkonstruovaných scén.

An escape from the real world to the fictional stories, in which we identify with a foreign identity and intimacy, and in which we are, unlike the real life, able to experience deep emotions. In an atmosphere of strange interiors acting as backdrops and on the basis of misleading indications is difficult to guess to what extent we look into the privacy of a certain person or to what extent we are spectators of constructed scenes.